TECHNIKUM
W dobie wielu zmian na rynku pracy planując swoją przyszłość pod kątem zawodowym szkoła taka jak technikum  odpowiada na potrzeby uczniów, którzy chcą już w młodym wieku zdobywać kwalifikacje zawodowe. Jest to zgodne z myśleniem o zapewnieniu sobie jak najbardziej udanego startu zawodowego i przygotowania się do wejścia na trudny rynek pracy w Polsce. Wydaje się być słusznym zdobywanie wiedzy praktycznej, jak i myślenie o wielozawodowości, by być bardziej interesującym dla przyszłych pracodawców.
Technikum w odróżnieniu od liceum ogólnokształcącego, wyposaża ucznia, przyszłego absolwenta, w konkretne kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Jednocześnie umożliwia mu dalszą drogę kształcenia i zdobywania innych kwalifikacji zawodowych – wybór studiów nie jest zobligowany wyuczonym zawodem w technikum, ale pozwala rozwijać się w innych dziedzinach.

Nauka w technikum trwa 5 lat. 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni. Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych. Tytuł technika otrzymuje po zdaniu wszystkich zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych w wyuczonym zawodzie. Absolwent może otrzymać certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim  umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie również za granicą. 
   
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

UWAGA! Nie prowadzimy zapisów w systemie elektronicznym VULCAN!!!

Nasze technikum proponuje następujące kierunki kształcenia (do niektórych z nich dostęp istnieje w nielicznych szkołach na terenie naszego regionu, czy nawet Polski):

Wszelkie informacje związane z naborem i zapisy:
tel. 63 243 77 05
Konin, ul. Powstańców Wielkopolskich 16

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa