Technikum
Technikum
    W dobie wielu zmian na rynku pracy planując swoją przyszłość pod kątem zawodowym szkoła taka jak technikum  odpowiada na potrzeby uczniów, którzy chcą już w młodym wieku zdobywać kwalifikacje zawodowe. Jest to zgodne z myśleniem o zapewnieniu sobie jak najbardziej udanego startu zawodowego i przygotowania się do wejścia na trudny rynek pracy w Polsce. Wydaje się być słusznym zdobywanie wiedzy praktycznej, jak i myślenie o wielozawodowości, by być bardziej interesującym dla przyszłych pracodawców.
  Technikum w odróżnieniu od liceum ogólnokształcącego, wyposaża ucznia, przyszłego absolwenta, w konkretne kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Jednocześnie umożliwia mu dalszą drogę kształcenia i zdobywania innych kwalifikacji zawodowych – wybór studiów nie jest zobligowany wyuczonym zawodem w technikum, ale pozwala rozwijać się w innych dziedzinach zawodowych w celu uzyskania wielozawodowości.
   Nasze technikum proponuje następujące kierunki kształcenia (do niektórych z nich dostęp istnieje w nielicznych szkołach na terenie naszego regionu, czy nawet Polski):

   Technik organizacji reklamy 
   Technik hodowca koni
   Kelner
   Technik handlowiec
   Technik ekonomista
   Technik usług fryzjerskich
   Technik żywienia i usług gastronomicznych

   Hodowca koni to zawód dla miłośników tych zwierząt, tych, którzy w szczególny sposób chcą swoją przyszłość związać z tą dziedziną zootechniki. Jeśli więc jesteś amatorem jazdy konnej, lubisz zajmować się pielęgnacją koni lub w ogóle lubisz zwierzęta, to ten kierunek jest dla ciebie idealny. Poznasz nie tylko zagadnienie od strony teoretycznej, ale również od praktycznej, podczas zajęć, które przewidują bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Nastawiamy się tutaj szczególnie na jazdę konną.

   Kierunek technik usług fryzjerskich  przeznaczony jest dla tych dziewcząt i chłopców, które chcą zdobyć zawód fryzjera, ale nie poprzestać tylko na wykształceniu zawodowym, lecz uzyskać także wykształcenie średnie z maturą włącznie. Zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole – zadbamy o Twoje solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz solidne wykształcenie ogólne przygotowujące do matury.

   Technik żywienia i usług gastronomicznych, jak sama nazwa mówi, znajdzie pracę w sektorze związanym z produkcją żywności i cała sferą usług gastronomicznych. W oparciu o swoją własną bazę szkoła przygotuje swoich  uczniów do powyższych zadań w sposób profesjonalny, kładąc nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych. Oczywiście równolegle z praktyką odbywa się kształcenie teoretyczne, a absolwent szkoły zostanie przygotowany solidnie do matury.

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem zawodowym dającym tytuł technika.

Wszelkie informacje związane z naborem i zapisy:
tel. 63 243 77 05
Konin, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
 Technikum, jako rodzaj kształcenia,  cieszy się w polskim systemie szkolnictwa powodzeniem. Wielu młodych ludzi podejmuje naukę w tego typu szkole z nadzieją, że oprócz uzyskania średniego wykształcenia, umożliwiającego  podjęcie studiów, zdobycie konkretnego zawodu, popartego solidnym przygotowaniem praktycznym, pozwoli im rozpocząć dorosłe życie przez łatwiejsze zdobycie zatrudnienia na trudnym polskim rynku pracy. Stąd oferta naszej szkoły jest nastawiona na profesjonalne kształcenie zawodowe z nastawieniem na sferę zdobywania praktycznych umiejętności, które tak naprawdę wyznaczają wartość wykształcenia zawodowego w konfrontacji z wyzwaniami, które niesie szukanie pracy  i weryfikacja własnych umiejętności w wykonywaniu powierzonych zadań w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych. Dobre wykształcenie daje absolwentowi pewność i spokój, że powierzone zadania nie przerosną jego umiejętności, a przyniosą satysfakcję z dobrze wykonanych obowiązków.
Technikum jest 4 –letnią szkołą na podbudowie gimnazjum. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni. Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych. Tytuł technika otrzymuje po zdaniu wszystkich zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych w wyuczonym zawodzie. Absolwent może otrzymać certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim  umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie również za granicą. 
E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne