Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego, wykonywania czynności związanych obsługiwaniem gości, rozliczania usług kelnerskich, planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych, planowania i nadzorowania pracy kelnera, rozliczania usług gastronomicznych.

Kwalifikacje:
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

Przedmioty zawodowe: Podstawy gastronomii; Podstawy technologii i sporządzanie potraw i napojów w części handlowousługowej zakładu gastronomicznego; Obsługiwanie gości; Podstawy miksologii; Rozliczanie usług kelnerskich; Planowanie usług gastronomicznych; Organizowanie usług gastronomicznych; Rozliczanie usług gastronomicznych; Język obcy zawodowy.

Liczba praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwość zatrudnienia:
restauracje wolnostojące i przyhotelowe, w tym dział sprzedaży i marketingu tych restauracji, bary, puby, kawiarnie, cukiernie, ośrodki wypoczynkowe, agroturystyka, promy i statki.


W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa