Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie przygotowania elementów strategii reklamowej, przygotowania elementów kreacji reklamowej, produkcji reklamy, planowania kampanii reklamowej, organizowania sprzedaży reklamowej, realizowania kampanii reklamowej, badania przekazu reklamowego.

Kwalifikacje:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Przedmioty zawodowe: Podstawy reklamy; Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego; Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego; Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi; Planowanie kampanii reklamowej; Realizowanie kampanii reklamowej; Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej; Język obcy zawodowy

Liczba praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwość zatrudnienia:
przedsiębiorstwa branży reklamowej, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu, agencje scenariuszowe, studia graficzne, studia produkcyjne, agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

 

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

 

 
 

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa