Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu, monitorowania poziomu i stanu zapasów, obsługiwania programów magazynowych, prowadzenia dokumentacji magazynowej, monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, planowania, organizowania oraz dokumentowania procesów transportowych.

Kwalifikacje:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Przedmioty zawodowe: Podstawy logistyki; Organizowanie pracy magazynu; Przechowywanie zapasów; Przyjmowanie i wydawanie zapasów; Zabezpieczanie majątku; Obsługiwanie klientów i kontrahentów; Planowanie procesów transportowych; Organizowanie procesów transportowych; Dokumentowanie realizacji procesów transportowych; Język obcy zawodowy.

Liczba praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwość zatrudnienia:
 przedsiębiorstwa logistyczne, magazyny, centra logistyczne, centra dystrybucyjne, przedsiębiorstwa transportowe, firmy spedycyjne

 

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa