Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie oceniania jakości produktów, przechowywania żywności, obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy, obsługi sprzętu gastronomicznego, przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, wydawania dań, oceniania jakości żywności, planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia, organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej, wykonywania usług gastronomicznych, ekspedycji potraw i napojów.


Kwalifikacje:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty zawodowe: Podstawy żywienia i gastronomii; Przyjmowanie i magazynowanie żywności; Przygotowanie dań; Wydawanie dań; Planowanie żywienia; Organizowanie produkcji gastronomicznej; Prowadzenie usług gastronomicznych; Język obcy zawodowy.

Liczba praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwość zatrudnienia: 
restauracje, kawiarnie i bary szybkiej obsługi, zakłady gastronomiczne, pensjonaty, domy wczasowe, stołówki szkolne i sanatoryjnych, firmy cateringowe, zakłady produkcji produktów i półproduktów spożywczych, własna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych.


W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa