Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej oraz zwierzęcej, prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych, organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.

Kwalifikacje:
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Przedmioty zawodowe: Podstawy rolnictwa; Prowadzenie produkcji roślinnej; Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin; Prowadzenie produkcji zwierzęcej; Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie; Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych; Organizacja produkcji roślinnej; Organizacja produkcji zwierzęcej; Język obcy zawodowy 

Liczba praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwość zatrudnienia:
 gospodarstwa rolne, grupy producentów rolnych, przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe z branży rolno-spożywczej, jednostki publiczne i niepubliczne obsługi sektora rolnospożywczego, prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

 

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa