Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowania systemami operacyjnymi, serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej, tworzenia i administrowania stronami internetowymi,  tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych, programowania aplikacji internetowych, tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią

Kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty zawodowe: Podstawy informatyki; Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy; Eksploatacja urządzeń peryferyjnych; Naprawa urządzeń techniki komputerowej; Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej; Eksploatacja urządzeń sieciowych; Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi; Projektowanie stron internetowych; Projektowanie i administrowanie bazami danych; Programowanie aplikacji internetowych; Język obcy zawodowy 

Liczba praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwość zatrudnienia:
przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne, przedsiębiorstwa handlowe sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe w sposób stacjonarny i on-line, przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonywaniem sieci komputerowych i administrowaniem sieciami komputerowymi, przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych, przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub online, przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu – na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych, oprogramowania oraz infrastruktury sieciowej,

 

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa