Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt, prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych, wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń, wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt, wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Kwalifikacje:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Przedmioty zawodowe: Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych; Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych;Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych; Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii; Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt; Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt; Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego; Język obcy zawodowy

Liczba praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwość zatrudnienia:
gabinety, przychodnie i lecznice weterynaryjne, weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, firmy zajmujące się dystrybucją pasz, hotele i schroniska dla zwierząt, duże gospodarstwa zajmujące się chowem zwierząt, i inne podmioty gospodarcze. Technicy weterynarii mogą również prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, zajmujące się chowem, hodowlą i użytkowaniem zwierząt, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pielęgnacji i inseminacji zwierząt.

 

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

 

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa