Technik handlowiec
Handlowca cechuje aktywność, sprawne komunikowanie się, uczciwość, otwartość na innowacje i gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest to zawód obecnie najbardziej poszukiwany na rynku pracy. Zajęcia i praktyki organizowane w trakcie nauki nauczą Cię: przygotowywania ofert dla bardzo wymagających klientów, telefonicznej i mailowej obsługi klienta, kierowania przedsiębiorstwem handlowym, akwizycji towarów i ich ewidencji, języków obcych w zakresie wiedzy handlowej. Dowiesz się jak być kreatywnym i elastycznym na rynku pracy, jak pozyskiwać i nawiązywać współpracę z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Będziesz odbywał podróże handlowe krajowe i zagraniczne. Zawód technika handlowca wymaga wysokiej kultury osobistej, inicjatywy, dokładności, rzetelności i sumienności.
Aby poznać zawód technika handlowca w praktyce szkoła organizuje zajęcia praktyczne w firmach handlowych różnych branż, firmach logistycznych.
Technik handlowiec to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na studiach w kierunku: ekonomia, prawo, zarzadzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość.
W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 

tel. 063 243 77 05

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne