Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów, organizowania i prowadzenia działań handlowych, aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.


Kwalifikacje:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Przedmioty zawodowe: Podstawy handlu; Organizowanie sprzedaży; Sprzedaż towarów; Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu; Zarządzanie działaniami handlowymi; Organizacja gospodarki magazynowej; Prowadzenie działań posprzedażowych; Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej; Język obcy zawodowy.

Liczba praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwość zatrudnienia: f
rirmy prowadzące sprzedaż towarów i usług, przedsiębiorstwa produkcyjne, banki i przedsiębiorstwa finansowe, hurtownie czy magazyny

 

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa