Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania czynności związanych z chowem i hodowlą koni, prowadzenia gospodarstwa rolnego, wykonywania czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni, przygotowywania koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego, wykonywania czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych, obsługiwania urządzeń związanych z użytkowaniem i treningiem koni.


Kwalifikacje:
ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.01. Jeździectwo i trening koni

Przedmioty zawodowe: Podstawy chowu i hodowli koni; Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym; Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin; Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie; Prowadzenie chowu i hodowli koni; Żywienie koni; Podstawy jeździectwa; Chów i użytkowanie kon; Nauka jeździectwa; Trening koni; Język obcy zawodowy.

Liczba praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwość zatrudnienia:
ośrodki turystyki jeździeckiej lub indywidulane gospodarstwa rolne specjalizujące się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, związki hodowców koni, instytucje zajmujące się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takie jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie, wytwórnie pasz dla koni, sprzętu i powozów;, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa transportu konnego, własna działalność gospodarstwa rolnego.


W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa