Technik ekonomista
To kierunek dla osób uzdolnionych rachunkowo – matematycznie, operatywnych w działaniu, uczciwych , odpowiedzialnych i systematycznych w pracy, stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.
Technik ekonomista organizuje prace biura, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno – finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku.
Technik ekonomista może pracować w działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, sekretariacie. Możesz założyć własną firmę prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.
Technik ekonomista to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na studiach w kierunku: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość.
W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 

tel. 063 243 77 05

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne