Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności, prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej, prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży, gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku, sporządzania biznesplanu, prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, sporządzania dokumentacji kadrowej, prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.


Kwalifikacje:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Przedmioty zawodowe: Podstawy ekonomii i statystyki; Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej; Wykonywanie prac biurowych; Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych; Sporządzanie biznesplanu; Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń; Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych; Język obcy zawodowy

Liczba praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwość zatrudnienia: 
firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, urzędy skarbowe, biura księgowe, banki, sekretariaty, agencje celne, biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, stowarzyszenia i fundacje, własna działalność gospodarcza

 

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa