Rekrutacja
Nabór do naszych szkół młodzieżowych na rok szkolny 2019/2020
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub rozwiać swoje wątpliwości na temat naszych szkół, to zadzwoń, napisz e-mail lub po prostu przyjdź osobiście do szkoły.

W tym roku szkolnym wiele nowych ciekawych kierunków w liceum ogólnokształcącym, jako nieliczni oferujemy też zawód technik usług fryzjerskich. Zmieniamy też podejście do kształcenia w gimnazjum - proponujemy, oprócz zwykłych klas, klasy z propozycją skierowaną na rozwijanie różnych zainteresowań. Jest też klasa dla tych, którym nauka z różnych przyczyn przychodzi nieco trudniej.

W Szkołach Młodzieżowych uruchamiamy nabór do:

 
TECHNIKUM w ramach następujących zawodów:
   
   Technik reklamy 
   Technik hodowca koni
   Technik usug kelnerskich
   Technik handlowiec
   Technik ekonomista
   Technik fryzjer
   Technik żywienia i usług gastronomicznych
   Technuk rachunkowości

   Technik programista
   Technik przemysłu mody
   Technik weterynarii
   Technik rolnik

Technikum jest 4 –letnią szkołą na podbudowie gimnazjum. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni. Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych. Tytuł technika otrzymuje po zdaniu wszystkich zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych w wyuczonym zawodzie. Absolwent może otrzymać certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim  umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie również za granicą.

 

Technik reklamy

szeroki zakres wiedzy i umiejętności pozwoli absolwentowi pozyskać pracę np. w sprzedaży produktów i usług reklamowych bądź w organizacji i prowadzeniu kampanii reklamowej. Może zajmować stanowiska: specjalisty ds. marketingu, public relations, specjalisty do spraw reklamy, administrator produkcji filmowej, przedstawiciela handlowego, organizatora usług sprzedaży internetowej itp.

Zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określenie celów reklamowych przedsiębiorstwa i sposobu ich realizacji, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej. Technik organizacji reklamy pracuje zarówno w biurze, jak i poza nim. Spotkania z klientami nie zawsze muszą odbywać się w biurze. Niejednokrotne w trakcie pracy trzeba odbywać dalekie podróże. Praca wymaga dużej kreatywności np. w tworzeniu haseł i sloganów reklamowych, tekstów i scenariuszy reklam, projektów graficznych plakatów i folderów itp.

W trakcie kształcenia uczeń odbywa praktyki zawodowe w firmach reklamowych, różnego typu mediach oraz przedsiębiorstwach posiadających komórki zajmujące się promocją swoich produktów.

Technik organizacji reklamy to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych na kierunku np. zarządzanie, marketing, ekonomia.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Dzisiaj wszyscy gotują. Media: telewizja, prasa przedstawia nam bardzo dużo informacji na ten temat. Jeśli mas smak i gust oraz talent kulinarny a w przyszłości chciałbyś zarządzać nowoczesną restauracją i chciałbyś organizować przyjęcia - być profesjonalistą w tej dziedzinie i robić to zawodowo – to jest właśnie propozycja dla Ciebie. Szkoła w sposób profesjonalny pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować Cię do wykonywania prac zarówno w kuchni jako kucharz, doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości. Podsumowując stajesz się menedżerem gastronomii, który znając wszystkie działy gastronomii może zarządzać pracownikami w obiektach hotelowych, restauracyjnych lub  cateringowych. Łatwo poradzisz sobie z planowaniem i organizacją żywienia a także z organizacją przyjęć okolicznościowych.

W trakcie nauki zajęcia praktyczne prowadzone będą w pracowniach gastronomicznych szkoły, restauracjach i hotelach na terenie kraju a dla wyjątkowych uczniów także poza granicami kraju.

To także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych na kierunkach np. zarządzanie, technologia żywności, hotelarstwo i gastronomia, obsługa turystyczna. 

Technik handlowiec

Handlowca cechuje aktywność, sprawne komunikowanie się, uczciwość, otwartość na innowacje i gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest to zawód obecnie najbardziej poszukiwany na rynku pracy. Zajęcia i praktyki organizowane w trakcie nauki nauczą Cię: przygotowywania ofert dla bardzo wymagających klientów, telefonicznej i mailowej obsługi klienta, kierowania przedsiębiorstwem handlowym, akwizycji towarów i ich ewidencji, języków obcych w zakresie wiedzy handlowej. Dowiesz się jak być kreatywnym i elastycznym na rynku pracy, jak pozyskiwać i nawiązywać współpracę z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Będziesz odbywał podróże handlowe krajowe i zagraniczne. Zawód technika handlowca wymaga wysokiej kultury osobistej, inicjatywy, dokładności, rzetelności i sumienności.

Aby poznać zawód technika handlowca w praktyce szkoła organizuje zajęcia praktyczne w firmach handlowych różnych branż, firmach logistycznych.

Technik handlowiec to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na studiach w kierunku: ekonomia, prawo, zarzadzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość. 

Technik fryzjer

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa, Po ukończonej nauce możesz pracować w salonie fryzjerskim jako fryzjer ale także możesz prowadzić własny salon fryzjerski pod względem praktycznym jak i estetycznym. Uczeń pozyska wiedzę i umiejętności istotne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz strzyżenia włosów, ale potrafi również profesjonalnie wystylizować fryzurę, dokonać analizy kolorystycznej i przeprowadzić zabieg koloryzacji. Zna zasady sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich, potrafi ocenić je pod względem jakościowym i estetycznym. Absolwent szkoły posiada umiejętność zarządzania zespołem oraz zna podstawy komunikacji z klientami, które są bardzo ważne w tym zawodzie.

 

Technik hodowca koni 

Nie trzeba mieć własnej stajni, czy konia z rodowodem. Wystarczy szczera chęć, na początek skromny ubiór, a poczucie wolności a także nieodzowna przyjemność będzie nam towarzyszyć przez długie lata. Jeździectwo to jedyny sport oparty na partnerstwie człowieka ze zwierzęciem. O jeźdźcu i koniu mówi się „para” Uczucie jakie towarzyszy człowiekowi podczas gdy ogląda świat z końskiego grzbietu jest nie do opisania. Kiedy kilkuset kilogramowe stworzenie posłusznie wykonuje nasze polecenia, czujemy się władcami świata. Każda wizyta w stajni to jak psychoterapia, daje pewność siebie, pomaga uwierzyć we własne możliwości, dodaje energii i chęci do pracy i nauki. Nieważne czy naszą przygodę z koniem nazwiemy sportem, życiową pasją, czy hobby, najważniejsze jest to by w wyniku współpracy z cudownym koniem radość czerpały dwie strony. Nie wolno bowiem zapominać o tym, że mamy do czynienia z żywymi istotami a nie sprzętem do rekreacji.

Technik hodowca koni to miłośnik koni. Hoduje je po to aby cieszyły jego i innych miłośników koni.  Może założyć własną stajnię lub zatrudnić się jako instruktor jazdy konnej w renomowanych stajniach w Polsce lub za granicą. W szkole na zajęciach nauczysz się: anatomii i żywienia koni, zakładania stajni i jej organizacji. Praktyczna nauka zwodu odbywać się będzie w stadninie koni Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy CZEKAN w Głodowie. Zajęcia polegać będą na pracy w stajni oraz na jeździe konnej. Oddział sportowy dodatkowo będzie miał zajęcia jeździeckie – skoki przez przeszkody. Uczniowie mogą zdobywać odznaki sportowe, brać udział w zawodach sportowych:  towarzyskich, klubowych, regionalnych, okręgowych. W trakcie nauki możesz zdobywać odznaki sportowe a po ukończeniu 18 lat i ukończeniu szkoły otrzymasz dodatkowo tytuł instruktora rekreacji ruchowej – jazda konna lub z hipoterapia.

Technik hodowca koni to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na studiach w kierunku: ekonomia, zarządzanie, marketing, zootechnika.
 

Technik ekonomista

To kierunek dla osób uzdolnionych rachunkowo – matematycznie, operatywnych w działaniu, uczciwych , odpowiedzialnych i systematycznych w pracy, stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

Technik ekonomista organizuje prace biura, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno – finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku.

Technik ekonomista może pracować w działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, sekretariacie. Możesz założyć własną firmę prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

Technik ekonomista to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na studiach w kierunku: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość.

Technik usług kelnerskich

Najstarszy zawód świata. Podstawowym zajęciem kelnera jest profesjonalna obsługa klienta lokalu od momentu jego wejścia aż do opuszczenia go. Tworzy wizytówkę lokalu. Powinien nawiązywać łatwo kontakt z klientem, proponując mu stolik, przedstawiając menu, służąc radą w wyborze potraw. Podać w sposób właściwy zamówione potrawy, być gotowy na każde wezwanie klienta. Zadaniem kelnera jest przygotowanie lokalu do przyjęcia gości, zadbanie o stosowny wystrój do okoliczności, usuwanie niepotrzebnych naczyń ze stołu. Od kelnera wymagana jest wysoka kultura, ogłada i komunikatywność ale jednocześnie nie może narzucać się ze swoja osobowością. Do niego jednak należy stworzenie sympatycznej atmosfery, zachęcającej do ponownych odwiedzin, dlatego kelner musi być osoba budząca zaufanie, miłą z poczuciem humoru. Bardzo istotna jest podzielność uwagi, jest to ważne gdy równocześnie obsługuje się kilka stolików i realizuje kilka zamówień. Istotna jest również dobra pamięć, dzięki której możliwe jest właściwe przyjęcie zamówienia i niedopuszczenie do pomyłki przy ich serwowaniu. Bardzo przydatną umiejętnością, obecnie coraz częściej wręcz niezbędną w tej pracy jest znajomość języków obcych.

Zawód kelner  to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na studiach w kierunku: ekonomia, zarządzanie, marketing, organizacja usług gastronomicznych i hotelowych, organizacja usług turystycznych.


LICEUM.
W ramach liceum uruchamiamy nowe szkoły - Liceum Lotnicze i Liceum Programistyczne (nie mylić z informatycznym),
Dalej funkcjonuje już tradycyjnie 8 rok Liceum Policyjne. Oprócz tgo proponujemy Liceum Prawnicze i Liceum Psychologiczno - Pedagogiczne.

Liceum ogólnokształcące – 3 letnia szkoła na podbudowie gimnazjum. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz przystępuje do egzaminu maturalnego. Otrzymanie świadectwa maturalnego jest przepustką do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.

Liceum Policyjne – kryminalistyka

Szkoła działa w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Miejską Policji w Koninie.

Jest to oferta dla dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości podjąć pracę w policji. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na prowadzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (wiedzowych i sprawnościowych). Przybliżymy też specyfikę pracy policjantów, dając szansę sprawdzania, czy jest to rzeczywiście ten wymarzony zawód. Ukończenie tej szkoły ułatwi również podjęcie pracy w innych formacjach mundurowych, ochronie osób i mienia itp.

W trakcie nauki uczniowie spotykają się z przedstawicielami różnych wydziałów i sekcji w Policji. Uczą się sztuk walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uczą się i doskonalą umiejętności strzeleckie. W szerokim zakresie poznają wiedzę o kryminologii i kryminalistyce.

Absolwenci szkoły otrzymują certyfikat, który gwarantuje otrzymanie dodatkowych punktów przy rekrutacji do Policji.  Po zdaniu egzaminu maturalnego mogą też kontynuować kształcenie na dowolnych studiach wyższych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz w szkołach mundurowych np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.

Liceum Lotnicze – pilotaż lub steward/stewardesa

i służb pomocniczych lotnictwa

 Marzyłeś o lataniu od dziecka?  Podziwiasz loty  samolotów, szybowców i balonów ? Oglądasz filmy o tematyce lotniczej ? Kleisz modele samolotów?

Jeśli chcesz zostać pilotem, jeśli chcesz zostać stewardesą/stewardem i fruwać w obłokach oglądając świat z lotu ptaka zapisz się do Liceum Lotniczego. Już teraz możesz spotkać rówieśników a także ludzi dorosłych zafascynowanych urokami lotnictwa. Obserwuje się, że w obecnych czasach jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny lotnictwa, nie tylko pilotów ale także na personel lotniczy pomocniczy – kontroler ruchu lotniczego, mechanik obsługi, różne specjalności związane z ruchem i obsługą portów lotniczych.

Oprócz zajęć ogólnokształcących zapoznasz się także z teorią oraz praktyką przedmiotów związanych z lotnictwem. Zajęcia o tematyce lotniczej prowadzone będą przez instruktorów i pilotów lotnictwa, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego itp. Organizowane będą spotkania z ciekawymi ludźmi  ze świata lotniczego.

Jak w każdym liceum szkoła zapewnia wykształcenie średnie zakończone maturą, która uprawnia do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych np. na kierunkach lotniczych. Ale już w trakcie szkoły możesz rozpocząć szkolenie do licencji pilota szybowcowego, samolotowego lub balonowego. Możesz również ukończyć szkolenie spadochronowe.

 Bezpośrednio po ukończeniu szkoły możesz zostać stewardem / stewardesą zgłaszając się do linii lotniczych, które prowadzą nabór dwa razy w roku. Kandydaci muszą znać dobrze dwa języki obce (obowiązkowo angielski) i posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne oraz specjalistyczną wiedzę. Tego właśnie możesz się nauczyć w szkole na przedmiotach z ratownictwa medycznego, lektoratach z trzech języków obcych, zajęciach z psychologii i negocjacji, historii lotnictwa i budowy samolotów, meteorologii i nawigacji.

Kandydat do szkoły musi przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego dobry stan zdrowia, bo takie wymagania stawiane są także przed osobami starającymi się o uzyskanie kwalifikacji pilota, stewardesy, mechanika lotniczego lub kontrolera ruch lotniczego.

Liceum Lotnicze współpracuje z Aeroklubem Konińskim w Kazimierzu Biskupim oraz innymi instytucjami lotniczymi. To pozwala uczniowi zorientować się w specyfice ewentualnej przyszłej pracy w określonym sektorze lotniczym. W wakacje organizowane będą obozy sprawnościowe oraz praktyki na lotniskach oraz szkolenia szybowcowe, samolotowe, spadochronowe i balonowe dla chętnych.

Jesteśmy jedyną placówką w regionie rozpoczynającą kształcenie w kierunkach lotniczych.

Uwierz w swoje siły, nie rezygnuj ze swych marzeń. Wiążesz swoją przyszłość z lotnictwem – wybierz szkołę już dziś.

Liceum psychologiczno - pedagogiczne

Młodych ludzi zainteresowanych tematyką społeczną, proponujemy naukę w klasie psychologiczno – pedagogicznej. Program kształcenia poszerzony jest o zajęcia treningowe, pozwalające zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami nauk społecznych, głownie psychologii, pedagogiki, socjologii. Uczniowie biorą udział w wykładach otwartych organizowanych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczno – Techniczną w Koninie. Uczelnia objęła patronatem ten kierunek. Absolwent szkoły po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na uczeni wyższej na kierunkach: psychologia, pedagogika, praca socjalna oraz w szkole policealnej na kierunkach: opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej. Zwłaszcza te dwa ostatnie zawody wymieniane są przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

 Liceum prawnicze

Szkoła przygotowuje kandydatów na przyszłych prawników – profil jest nastawiony na edukację prawniczą. Wszyscy, którzy wybierają się na ten profil mogą liczyć na dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, spotkania z prawnikami, kuratorami sądowymi oraz studentami prawa i administracji, organizowane będą wycieczki programowe do sejmu, sądu, zakładu karnego; lekcje otwarte w formie debat prawniczych, rozpraw sądowych. Absolwent szkoły może kontynuować naukę na kierunkach: prawo, administracja, historia, politologia, stosunki międzynarodowe.

Liceum programistyczne

Języki programowania nie są już domeną informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne i doskonalić umiejętności analityczne. Pozwala też nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać  na poziomie podstawowym by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.

Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno – komunikacyjnej, ale potrafi tworzyć własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb. W nowoczesnym społeczeństwie  brak podstawowego zrozumienia zasad działania komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Absolwent szkoły może kontynuować naukę na kierunkach: informatycznych, edukacji techniczno-informatycznej, elektronice.

 Trudno przekonywać kogoś, kto do tej pory nie miał doświadczeń z nauką w szkołach niepublicznych, do tego, że funkcjonowanie takiej szkoły różni się w wielu aspektach od funkcjonowania szkół tzw. państwowych. W miejsce masowości proponujemy mały zgrany zespół szkolny, z niewielkimi zespołami klasowymi. Zapewnia to lepszy rozwój osobowości uczniów i większy kontakt z nauczycielem. Na pewno w naszej szkole spotkasz się z dobrą atmosferą i opieką, a także zdobędziesz dobre wykształcenie. Warto też wspomnieć o bardziej eleastycznej organizacji procesu nauczania.

 
Dlatego warto pomyśleć właśnie teraz, kiedy jest na to czas i miejsce, aby dokonać właściwych wyborów, czego życzymy wszystkim uczniom i ich rodzicom.  
W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt.

tel. 063 243 77 05

Adres:
Konin, ul. Powstańców Wielkopolskich 16

Liceum ogólnokształcące – 3 letnia szkoła na podbudowie gimnazjum. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz przystępuje do egzaminu maturalnego. Otrzymanie świadectwa maturalnego jest przepustką do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne