Szkoła Podstawowa

                                       Droga  Mamo,  Drogi  Tato!

Państwa  dziecko  przez  najbliższe lata większość czasu spędzi w szkole. To, jakim będzie człowiekiem, czy będzie chciało pogłębiać wiedzę, rozwijać talenty, pokonywać trudności, zależy od szkoły, jaką dla niego wybierzecie.

 To ważna decyzja. Przed podjęciem tego ważkiego postanowienia chciałabym zachęcić Państwa do zapoznania się z ofertą niepublicznej Szkoły Podstawowej Centrum Szkoleniowego WIEDZA.

Szkoła Podstawowa CS WIEDZA posiada uprawnienia szkoły publicznej. Tak jak wszystkie publiczne szkoły podstawowe realizuje program nauczania zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest wpisana w rejestr szkół podstawowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Konina oraz podlega kontroli Kuratorium Oświaty.

 Zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem w nauczaniu. Po zajęciach w ramach podstawy programowej zapewniamy opiekę nad dziećmi od  godziny 6:30 do 17:00. W tym czasie dziecko ćwiczy czytanie, pisanie , liczenie i do domu wraca bez konieczności „odrabiania lekcji”.

 W klasach IV- VIII prace domowe uczeń odrabia w szkole pod nadzorem nauczyciela. Oferujemy małe zespoły klasowe, serdeczny stosunek do ucznia, zajęcia w zakresie terapii pedagogicznej i logopedii oraz zajęcia dodatkowe.

 Jeśli szukacie Państwo szkoły bezpiecznej, kameralnej, z ciepłą atmosferą, to wybór naszej placówki z całą pewnością będzie dobrym wyborem. Przyjmujemy zapisy do „zerówki” i klas I-VIII. Zachęcam do kontaktu z sekretariatem szkoły oraz zapraszam na rozmowy o szkole , szansach i możliwościach oraz obawach, jakie mają Państwo w związku z nowym etapem w życiu Państwa dzieci.

Życzę przemyślanej i słusznej decyzji !

 

                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                           Wanda Musiał    

                                                                    Dyrektor CS WIEDZA

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne