SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Dzisiejszy rynek pracy dość mocno sugeruje młodym ludziom, że pojawiła się ogromna potrzeba kształcenia zawodowego. Uczniowie, którzy są zdecydowani na pracę w konkretnym zawodzie i chcą jak najszybciej uzyskać tytuł zawodowy, mogą wybrać Szkołę Branżową I Stopnia.

Szkoła Branżowa I Stopnia jest przeznaczona dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. Nauka w szkole trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz zawodowe.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwenci mogą kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia i dzięki temu uzyskać tytuł technika oraz podejść do matury.

Absolwent może otrzymać certyfikowane suplementy do dyplomu  (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

Nabór na rok szkolny 2021/2022 ! 

UWAGA! Nie prowadzimy zapisów w systemie elektronicznym VULCAN!!!

Zapraszamy do naszej szkoły na kierunki zawodowe:

  Magazynier-logistyk
  Rolnik
  Fotograf
  Kucharz
  Cukiernik
  Elektryk
  Sprzedawca

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa