Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. Samorząd Uczniowski działający w naszej szkole posiada również własny regulamin, który jest zgodny ze Statutem Szkoły.

W roku szkolnym 2020/2021 Zarząd Samorządu Uczniowskiego dla Szkoła dla Młodzieży C.S. „WIEDZA” tworzą:
  • przewodnicząca SU: Oliwia Głowacka kl.II LOB
  • zastępca: Dominika Jabłońska kl. II LOA
  • sekretarz: Wiktoria Górniak kl. III LO
  • skarbnik: Sebastian Przybylski kl. III LO

opiekun:
Milena Anklam - nauczyciel języka angielskiego
Magdalena Tomasik - nauczyciel matematyki
mgr Agata Kobus - nauczyciel wychowania fizycznego

 
Do najważniejszych zadań Samorządu Uczniowskiego należą:
1. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów.
2. Włączanie się w organizację życia szkolnego w porozumieniu z dyrektorem i całym gronem pedagogicznym.
3. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej w szkole i organizacjach pozaszkolnych.
4. Włączanie się w działalność charytatywną.
5. Promowanie wśród uczniów pożądanych postaw.
 
W bieżącym roku szkolnym członkowie Zarządu SU angażują się w życie szkoły, m.in. poprzez:
  • udział w akcjach charytatywnych 
  • współudział w organizacji wybranych uroczystości szkolnych (Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Samorządności);
  • włączanie się w promowanie szkoły.
 
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie liceum i technikum.

Drodzy Uczniowie,
zachęcamy, abyście z aktualnymi pomysłami lub problemami zgłaszali się do swoich przedstawicieli w Zarządzie SU lub do opiekunów SU.  
 

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa