Samorząd
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. Samorząd Uczniowski działający w naszej szkole posiada również własny regulamin, który jest zgodny ze Statutem Szkoły.

W roku szkolnym 2019/2020 Zarząd Samorządu Uczniowskiego dla Szkoła dla Młodzieży C.S. „WIEDZA” tworzą:
 • przewodnicząca SU: Oliwia Głowacka kl.I LOB
  • zastępca: Dominika Jabłońska kl. I LOA
  • sekretarz: Wiktoria Górniak kl. II LO
  • Skarbnik: Sebastian Przybylski kl. II LO
opiekun: mgr Tomasz Gwóźdź - nauczyciel języka angielskiego
              mgr Agata Kobus - nauczyciel wychowania fizycznego

 
W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego Liceum Policyjnego wchodzą:
 • przewodnicząca SU:
  • zastępca:
  • sekretarze:
opiekunowie: mgr Tomasz Gwóźdź - nauczyciel języka angielskiego
                    mgr Agata Kobus - nauczyciel wychowania fizycznego
 
Do najważniejszych zadań Samorządu Uczniowskiego należą:
1. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów.
2. Włączanie się w organizację życia szkolnego w porozumieniu z dyrektorem i całym gronem pedagogicznym.
3. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej w szkole i organizacjach pozaszkolnych.
4. Włączanie się w działalność charytatywną.
5. Promowanie wśród uczniów pożądanych postaw.
 
W bieżącym roku szkolnym członkowie Zarządu SU angażują się w życie szkoły, m.in. poprzez:
 • udział w akcjach charytatywnych 
 • współudział w organizacji wybranych uroczystości szkolnych (Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Samorządności);
 • włączanie się w promowanie szkoły.
 
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum.

Drodzy Uczniowie,
zachęcamy, abyście z aktualnymi pomysłami lub problemami zgłaszali się do swoich przedstawicieli w Zarządzie SU lub do opiekunów SU.  
 
E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne