Kadra
DYREKTOR SZKOŁY - mgr Justyna Czmil

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Wychowawstwo
mgr Marzena Bałdyk język polski III LP
mgr Tomasz Gwóźdź język angielski II LO
mgr Andrzej Przeździecki język niemiecki  
mgr Dorota Czerwczak historia
wiedza o kulturze
 
mgr Agnieszka Mikołajewska geografia  
mgr Aleksandra Lament biologia  
  matematyka

 
mgr Agnieszka Łopata zajęcia artystyczne
plastyka
 
mgr Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk podstawy przedsiębiorczości  
mgr Agata Kobus informatyka

 
mgr Magdalena Sauczek chemia
fizyka
 
mgr Grzegorz Jankowiak wiedza o społeczeństwie
historia i społeczeństwo
 
mgr Agata Kobus wychowanie fizyczne I LOB
mgr Wojciech Malczak elementy samoobrony  
mgr Roman Lewandowski wiedza o policji;
praca administracyjno-biurowa;
ochrona ładu i porządku publicznego;
elementy prawa;
edukacja dla bezpieczeństwa;
elementy savoir vivru
 I LOA
mgr Janusz Lament działania operacyjne policji;
kryminalistyka i kryminologia
 
dr Wioletta Maźwa podstawy psychologii  
mgr Lidia Krzyżostaniak religia  
mgr Anna Leśna-Szymańska podstawy pedagogiki  
mgr Iwona Nolbert podstawy kosmetologii  


E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne