LICEUM POLICYJNE
Szkoła rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2008 roku i cieszy się  ogromnym zainteresowaniem młodzieży.
Jest to najdłużej działająca szkoła tego typu w Koninie!

Działamy w porozumieniu z Komendą Policji w Poznaniu i gwarantujemy wiedzę i umiejętności ułatwiające kontyuowanie nauki w wyższych szkołach policyjnych. Realizujemy takie przedmioty jak: prawo, kryminalistyka, psychologia, socjologia, ochrona ładu i porządku publicznego, samoobrona, wyszkolenie strzeleckie. Wiele zajęć specjalistycznych prowadzą zawodowi policjanci.

Szkoła korzysta także ze strzelnicy komendy na zajęciach z bronią palną w ramach przedmiotu wyszkolenie strzeleckie. Dbamy w szkole o dobre przygotowanie do egzaminów rekrutacyjnych do policji, które każdy chętny, pretendujący do pracy w policji, jest zobowiązany podjąć po ukończeniu szkoły.

Oprócz przygotowania zawodowego dbamy o wykształcenie ogólne (jest to przecież liceum ogólnokształcące) i dobre przygotowanie do matury. Dużą zaletą w tym względzie są małe zespoły klasowe (ok. 20 osobowe) i fachowa kadra pedagogiczna w większości pracująca tylko u nas. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: GEOGRAFIA I JĘZYK ANGIELSKI.

W 2011 r. mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci. Pierwsi już znaleźli pracę w szeregach policji!

Zalety szkoły:
  • atrakcyjny program szkolny i wysoki poziom nauczania,
  • przedmioty kierunkowe,
  • bezpieczeństwo i dobra atmosfera,
  • małe zespoły klasowe (20 osób),
  • niskie czesne,
  • szafki skrytkowe dla każdego ucznia.

Patronat Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Dnia 31. maja 2011 r. została podpisana umowa partnerska między Liceum Policyjnym a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Umowę podpisali: mł. insp. Krzysztof Jarosz, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji i Grzegorz Łechtański, Dyrektor Liceum Policyjnego Centrum Szkoleniowego WIEDZA. 

Dzięki tej umowie dopełnia się nasze staranie o patronat oficjalnych organów policji, dzięki czemu nasi uczniowie uzyskują możliwość brania udziału w obozach szkoleniowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką i uczestniczenia w zajęciach i prelekcjach organizowanych na jej terenie, jak również na terenie Komendy Miejskiej w Koninie.

Cieszymy się z faktu podpisania umowy - dzięki temu wzrasta prestiż szkoły i otwierają się całkiem nowe możliwości na lepsze kształcenie młodzieży  - przyszłych policjantów. 

Radością dla nas jest też przychylna postawa zarówno pana Komendanta Wojewódzkiego, jak i Miejskiego. Wyrazili oni zadowolenie po rozmowie  z przedstawicielami młodzieży i dyrekcją szkoły z dotychczasowej działalności liceum, oraz z faktu, że duża część absolwentów i pozostałych uczniów zdecydowanie wiąże swoja karierę z pracą w policji. 
Moment podpisywania porozumienia pomiędzy komendantem K. Jaroszem a dyrektorem G. Łechtańskim

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa