LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liceum Ogólnokształcące kontynuuje działalność rozpoczętą w roku 2000. Wychodzimy naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na kształcenie w obszarach związanych z naukami medycznymi, biologią, ale także z naukami społecznymi i językiem polskim.
Dlatego proponujemy następujące klasy z tak określonymi  kierunkami:
 
KLASA KOSMETYCZNA Z ROZSZERZONĄ BIOLOGIĄ I JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Zajęcia prowadzone w tej klasie przygotowują do dalszego kształcenia w zakresie kosmetologii. Nauka na poziomie rozszerzonym jest wprowadzona już w pierwszej klasie, a dzięki dodatkowym przedmiotom, takim jak podstawy kosmetologii i dermatologii, uczniowie mają okazję uczyć się również praktycznych aspektów tego zawodu.
 
KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z ROZSZERZONĄ BIOLOGIĄ I JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Zajęcia prowadzone w tej klasie przygotowują do dalszego kształcenia w zakresie psychologii i pedagogiki. Nauka na poziomie rozszerzonym jest wprowadzona już w pierwszej klasie, a dzięki dodatkowym przedmiotom, takim jak podstawy psychologii i pedagogiki, uczniowie mają okazję uczyć się również praktycznych aspektów tego zawodu.

KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA Z ROZSZERZONĄ GEOGRAFIĄ I JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Zajęcia przygotowują do dalszej nauki w zakresie nauk społecznych oraz przyrodniczych. Matura z geografii pozwala na podjęcie studiów na różnorodnych kierunkach, należą do nich między innymi ekonomia, socjologia, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, marketing, geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, archeologia, turystyka i rekreacja.

Chcemy też od początku zająć się przygotowaniem maturalnym w określonych dziedzinach.

Do naszych zalet niewątpliwie należy atrakcyjny program zajęć dodatkowych - indywidualnych i zespołowych. Teraz nie musisz jeździć na zajęcia dodatkowe, szkoła w swojej siedzibie zaoferuje zajęcia zgodne z Twoimi potrzebami i aspiracjami.
Ponadto naszymi atutami są:
  • wykwalifikowana kadra,
  • praktyczne przygotowanie do matury,
  • bezpieczna lokalizacja szkoły,
  • przyjazna atmosfera,
  • niskie czesne,
  • szafki skrytkowe dla każdego ucznia.

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa