Historia szkoły

Szkoły Młodzieżowe CENTRUM  SZKOLENIOWEGO WIEDZA działają od 2000 r. Rozpoczęły swoją działalność od jednej klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego, po roku zostało uruchomione gimnazjum. Od samego początku istnienia nasza placówka odznacza się atmosferą przyjazną uczniowi, jest otwarta, opiekuńcza i jednocześnie oferuje wykształcenie na dobrym poziomie. Swoją atmosferą, małymi zespołami klasowymi, podmiotowym podejściem do uczniów wyróżnia się na konińskim rynku edukacyjnym.

W 2004 r. powstało liceum o profilu zarządzanie informacją. W 2008 r. uruchomiono liceum policyjne na bazie liceum profilowanego (profil ekonomiczno- administracyjny). W 2010 r.  rozpoczęło działalność liceum policyjne na bazie liceum ogólnokształcącego.

31 maja 2011 r. szkoła podpisała umowę partnerską z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Dzięki umowie młodzież uczestniczy w imprezach organizowanych przez KWP w Poznaniu na rzecz bezpieczeństwa, a także w obozach szkoleniowych.  

23 maja 2012 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. W gali wzięły udział władze oświatowe m. in. Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Walkowiak, władze kościelne z biskupem Wiesławem Meringiem na czele, zaś Komendę Policji reprezentował Komendant Miejski Policji Sławomir Jądrzak. Uroczystość nadania szkole imienia została poprzedzona szeregiem działań, do których należała organizacja konkursów dotyczących życia i twórczości Jana Pawła II, zaprojektowanie okolicznościowej kartki, stempla szkoły, napisanie słów hymnu szkoły i skomponowanie muzyki do tejże pieśni. Gala przebiegała w uroczystej atmosferze, zaproszeni goście nadali jej splendoru.

W czasie dwudziestoletniej działalności szkoła wypracowała własny model funkcjonowania. Do naszej tradycji należą wrześniowe wyjazdy integracyjne, obchody Dnia Patrona, szkolna Wigilia, rekolekcje wielkopostne, edukacja teatralna w ramach której organizowane są różnego rodzaju przedstawienia. Cenimy również współpracę z rodzicami, wspieramy ich, jesteśmy w stałym kontakcie.

Kalendarium działalności szkoły:

1 września 2000 roku rozpoczęcie działalności - liceum ogólnokształcące. Czteroletnią szkołę rozpoczęło wtedy 14 uczniów.
2001 rok – rozpoczyna działalność gimnazjum
2004 rok - szkołę opuszczają pierwsi absolwenci, zarówno liceum jak i gimnazjum
2004 rok - powstanie liceum profilowanego (zarządzanie informacją)
2008 rok - powstanie liceum policyjnego w oparciu o liceum profilowane, profil ekonomiczno-administracyjny
2012 rok - liceum policyjne na bazie nowego liceum ogólnokształcącego 
2015 rok - szkoła rozpoczyna działanie w nowym budynku przy ulicy Powstańców WLKP 16 w Koninie, w samym centrum miasta.
2021 rok - rozpoczynamy rekrutację do technikum 


Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa