TYP SZKOŁY LATA NAUKI KIERUNKI
Liceum Policyjne 4 lata    Kryminalistyka
Liceum Ogólnokształcące 4 lata    Kosmetyczny
   Psychologiczno-Pedagogiczny
   Ogólnokształcący
Technikum 5 lat    Technik weterynarii NOWOŚĆ!
   Technik rolnik NOWOŚĆ!
   Technik rachunkowości NOWOŚĆ!
   Technik handlowiec
   Technik ekonomista
   Technik hodowca koni
   Technik usług kelnerskich
   Technik usług fryzjerskich
   Technik żywienia i usług gastronomicznych
   Technik logistyk
   Technik informatyk
Szkoła Branżowa I Stopnia 3 lata
   Sprzedawca
   Cukiernik
   Magazynier-logistyk
   Fotograf
   Kucharz
   Elektryk
   Rolnik

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa