Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie oceniania jakości produktów, przechowywania żywności, obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy, obsługi sprzętu gastronomicznego, przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, wydawania dań.


Kwalifikacja:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Przedmioty zawodowe: Podstawy żywienia i gastronomii; Przyjmowanie i magazynowanie żywności;. Przygotowanie dań;. Wydawanie dań; Język obcy zawodowy

Możliwość zatrudnienia:
restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, stołówki, jadłodajnie, gospody, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe.W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa