Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych, magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych, sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych, wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.


Kwalifikacja:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Przedmioty zawodowe: Podstawy przemysłu spożywczego; Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; Magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych; Sporządzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych; Dekorowanie, konfekcjonowanie i dystrybucja wyrobów cukierniczych; Język obcy zawodowy

Możliwość zatrudnienia:
zakłady przemysłowe, jak i rzemieślnicze wytwarzające wyroby cukiernicze, działy cukiernicze restauracji, punktów gastronomicznych i obiektów hotelarskich, własna działalność gospodarcza.W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

 

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa