Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie przygotowania planu zdjęciowego, rejestrowania obrazu, obróbki i publikowania obrazu.


Kwalifikacja:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Przedmioty zawodowe: Podstawy fotografii; Rejestracja obrazu; Obróbka i publikacja obrazu; Język obcy zawodowy

Możliwość zatrudnienia: 
zakłady fotograficzne, redakcje gazet, agencje modelek, domy mody, wszelkiego typu placówki, wymagające wiedzy i umiejętności artystycznych, własna działalność gospodarcza


W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05
 

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa