Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.


Kwalifikacja:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Przedmioty zawodowe: Podstawy handlu; Organizowanie sprzedaży; Sprzedaż towarów; Język obcy zawodowy

Możliwość zatrudnienia:
sklepy, kioski, supermarkety oraz inne miejsca, w których odbywają się transakcje kupna i sprzedaży bezpośredniej.W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa