Psychologiczno - pedagogiczny
Młodych ludzi zainteresowanych tematyką społeczną, proponujemy naukę w klasie psychologiczno – pedagogicznej. Program kształcenia poszerzony jest o zajęcia treningowe, pozwalające zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami nauk społecznych, głownie psychologii, pedagogiki, socjologii. Uczniowie biorą udział w wykładach otwartych organizowanych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczno – Techniczną w Koninie. Uczelnia objęła patronatem ten kierunek. Absolwent szkoły po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na uczeni wyższej na kierunkach: psychologia, pedagogika, praca socjalna oraz w szkole policealnej na kierunkach: opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej. Zwłaszcza te dwa ostatnie zawody wymieniane są przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 

tel. 063 243 77 05

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne