KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z ROZSZERZONĄ BIOLOGIĄ I JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Zajęcia prowadzone w tej klasie przygotowują do dalszego kształcenia w zakresie psychologii i pedagogiki. Nauka na poziomie rozszerzonym jest wprowadzona już w pierwszej klasie, a dzięki dodatkowym przedmiotom, takim jak podstawy psychologii i pedagogiki, uczniowie mają okazję uczyć się również praktycznych aspektów tego zawodu.
Młodym ludziom zainteresowanych tematyką społeczną, proponujemy naukę w klasie psychologiczno – pedagogicznej. Program kształcenia poszerzony jest o zajęcia treningowe, pozwalające zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami nauk społecznych, głownie psychologii, pedagogiki oraz socjologii. Uczniowie biorą udział w wykładach otwartych organizowanych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczno – Techniczną w Koninie. Uczelnia objęła patronatem ten kierunek. Absolwent szkoły po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na uczeni wyższej na kierunkach: psychologia, pedagogika, praca socjalna oraz w szkole policealnej na kierunkach: opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej. Zwłaszcza te dwa ostatnie zawody wymieniane są przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa