UKS Presja
Uczniowski Klub Sportowy PRESJA prowadzi sekcję strzelecką. Zajęcia odbywają sie w czwartki, o godzinie 14:00.
Klub korzysta ze strzelnicy Miejskiej Komendy Policji w w Koninie, ul. Przemysłowa.
Zajęcia kształcą umiejętności strzeleckie z broni palnej krótkiej.
Zajęcia prowadzi instruktor Roman Lewandowski - nauczyciel szkoły, policjant, prowadzący zajęcia policyjne w naszym Liceum Policyjnym.
E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne