Szkolny zespół rodziców
Szkolny Zespół Rodziców został powołany do życia jesienią 2013 roku, na wniosek Rady Pedagogicznej i rodziców. W skład SzZR wchodzą rodzice rad klasowych, tzw. "trójek rodziców". Działa on w oparciu o swój regulamin, który jest zamieszczony na stronie szkolnej. 


E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne