Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

01 września 2021r.

2. Zimowa przerwa świąteczna   

23 – 31 grudnia 2021r.

3. Zakończenie semestru I

30 stycznia 2022r.

4. Ferie zimowe: 

17 - 30 stycznia 2022r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022r.

6. Absolutorium klasy maturalnej

29 kwietnia 2022r.

7. Święto pracy

01 maj 2022r.
8. Egzamin maturalny: 04 - 23 maja 2022r.
9. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02 - 06 maja 2022r.
16 czerwca 2022r.
10. Dni wolne: 11 listopada 2021r. (czwartek)
06 stycznia 2022r. (czwartek)
16 czerwca 2021r. (czwartek)

11. Dzień dyrektorski 
12 listopada 2021r. 
07 stycznia 2022r.
17 czerwca 2022r.
12. Zakończenie roku szkolnego   
24 czerwca 2022r.

13. Ferie letnie   

25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa