Rok szkolny
Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

02 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna   

23 – 31 grudnia 2019 r.

3. Zakończenie semestru I

20 stycznia 2020 r.

4. Ferie zimowe: 

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna

09 –14 kwietnia 2020 r.

6. Absolutorium klasy maturalnej

 24 kwietnia 2020 r.

7. Święto pracy

01 maj 2020r
8. Egzamin maturalny:
04-06 maj 2020 r.

9. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02- 03 stycznia 2020 r.
07-08 maja 2020 r.

10. Dni wolne:

 01 listopada 2019 r.(piątek)
11 listopada 2019 r. (poniedziałek)
01 stycznia 2020 r.(wtorek)
06 stycznia 2020 r.(poniedziałek)
11 czerwca 2020 r.


11. Dzień dyrektorski 

12 czerwca 2020 r. 

12. Zakończenie roku szkolnego   
26 czerwca 2020 r.


13. Ferie letnie   

27 czerwca  -31 sierpnia 2020 r.

Terminarz zebrań z rodzicami

Lp.

Termin

Uwagi

1.

 

 Zebranie organizacyjno - informacyjne

2.

 

 Zebranie śródokresowe z rodzicami

3.

 

Semestralne zebranie z rodzicami

4.

 

 Zebranie śródokresowe z rodzicami

5.

 

 Zebranie semestralne z rodzicami uczniów     klasy maturalnej

6.

 

 Zebranie śródokresowe z rodzicami

7.

 

 Zebranie semestralne z rodzicami

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne