Rok szkolny
Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna   

23 – 31 grudnia 2018 r.

3. Zakończenie semestru I

14 stycznia 2019 r.

4. Ferie zimowe: 

14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna

18 –23 kwietnia 2019 r.

6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 10-12 kwietnia 2019 r.

- część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r.

- część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r.

- część z języka obcego nowożytnego

12 kwietnia 2019 r.     

7. Egzamin maturalny:

 6-25 maja 2019 r.

- część pisemna 

od 6 do 25 maja 2019 r.

8. Dni wolne od planowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada 2018 r.
10,11,12 kwietnia 2019 r
2 maj 2019 r.

8a. Dni wolne:

1 listopada 2018 r
25,26, grudnia 2018 r.
1 stycznia 2019 r.
6 stycznia 2019 r.
21,22 kwietnia 2019 r.
3 maja 2019 r.
20 czerwca 2019 r.

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –  wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

10. Ferie letnie   

22 czerwca  - 1 września 2019 r.

Terminarz zebrań z rodzicami

Lp.

Termin

Uwagi

1.

24 września 2018 r.

 Zebranie organizacyjno - informacyjne

2.

20 listopada 2019 r.

 Zebranie śródokresowe z rodzicami

3.

11 stycznia 2019 r.

Semestralne zebranie z rodzicami

4.

14 marca 2019 r.

 Zebranie śródokresowe z rodzicami

5.

24 kwietnia 2019 r.

 Zebranie semestralne z rodzicami uczniów     klasy maturalnej

6.

16 maja 2019 r.

 Zebranie śródokresowe z rodzicami

7.

6 czerwca 2019 r.

 Zebranie semestralne z rodzicami

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne