Technik organizacji reklamy
Szeroki zakres wiedzy i umiejętności pozwoli absolwentowi pozyskać pracę np. w sprzedaży produktów i usług reklamowych bądź w organizacji i prowadzeniu kampanii reklamowej. Może zajmować stanowiska: specjalisty ds. marketingu, public relations, specjalisty do spraw reklamy, administrator produkcji filmowej, przedstawiciela handlowego, organizatora usług sprzedaży internetowej itp.
Zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określenie celów reklamowych przedsiębiorstwa i sposobu ich realizacji, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej. Technik organizacji reklamy pracuje zarówno w biurze, jak i poza nim. Spotkania z klientami nie zawsze muszą odbywać się w biurze. Niejednokrotne w trakcie pracy trzeba odbywać dalekie podróże. Praca wymaga dużej kreatywności np. w tworzeniu haseł i sloganów reklamowych, tekstów i scenariuszy reklam, projektów graficznych plakatów i folderów itp.
W trakcie kształcenia uczeń odbywa praktyki zawodowe w firmach reklamowych, różnego typu mediach oraz przedsiębiorstwach posiadających komórki zajmujące się promocją swoich produktów.
Technik organizacji reklamy to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych na kierunku np. zarządzanie, marketing, ekonomia.
W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 

tel. 063 243 77 05

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne