Marynarz żeglugi śródlądowej
KLASA I LICEUM MARYNARZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
  • w ramach godzin w-f realizowanych na basenie Rondo nauczymy naszych uczniów pływania. Program zakończymy egzaminem na Kartę Pływacką (jesień/zima)
  • za zgodą Waszych rodziców rozpoczniemy kurs(wiosna/lato)sternika motorowodnego, na który złożą się 26 godzin zajęć teoretycznych i 2 godziny praktyki dla jednego ucznia
  • zajęcia z języka angielskiego/niemieckiego zostaną poszerzone o terminologię morsko-żeglarską i zakończą się egzaminem
  • pirewszy rok nauki zostanie zakończony 2-tygodniowym obozem szkoleniowym w MOSiR Gosławice ( zajęcia praktyczne)                                     np.:  1) intensywny kurs na patent sternika motorowodnego (jeżeli zajęcia dydaktyczne nie byłyby realizowane w trakcie pierwszego roku szkolnego) 2)kurs żeglarza jachtowego 3) kurs płetwonurka - z certyfikatem federacji CMAS 4) kurs młodszego ratownika WOPR 5) kurs świadectwa radiooperatora w żygludze śródlądowej-egzamin państwowy przed UKE i wydanie certyfikatu

KLASA II LICEUM MARYNARZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

  • w ramach praktyk na statku "Dziwożona" , po przeszkoleniu i egzaminie z zasad BHP na jednostkach pływających, armator w oparciu o świadectwo zdrowia, wystąpi do Urzędu Żeglugi Sródlądowej w Bydgoszczy o wystawienie żeglarskiej książeczki pracy równoznacznej z nadaniem stopnia : praktykant.Stopień "młodszy marynarz żeglugi śródlądowej" uzyskuje uczeń kończąc 18 lat
  • po uzyskaniu pełnoletności przprowadzimy kurs Ratowników Wodnych zgodnie z wymogami MSW, zakończone egzaminem i zdobyciem uprawnień pozwalających zarobkować podczas wakcji w kraju i za granicą
  • zaproponujemy naszym uczniom kursy (do wyboru, odpłatne) :żeglarski lub płetwonurkowania
  • 2 rok nauki zostanie zakończony 2-tygodniowym obozem szkoleniowymw MOSiR Gosławice - zajęcia praktyczne i złożenie egzaminów na stopnie : żeglarz i płetwonurek

KLASA III LICEUM MARYNARKI ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

  • podsumowanie całorocznych praktyk na jednostkach motorowodnych. Nastąpi zsumowanie w 3-miesięczny cykl, czyli 45 dni żeglugi/90dni zamustrowania zakończone przygotowaniem do egzaminu wewnętrznego i zdobyciem uprawnień stopnia zawodowego : "marynarz żeglugi śródlądowej". Przekłada się to na możliwość zarobkowania w żegludze krajowej i zagranicznej.

KLASA IV LICEUM MARYNARZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

  • dodatkowe zajęcia fakultatywne przygotowujące do dobrego zdani9a matury, co uprawnia do zdawania na studia w Akademii Morskiej (Szczecin,Gdynia) lub w Policealnej Szkole Morskiej przy Akademii Morskiej w Szczecinie, by po 2latach nauki uzyskać dyplom oficerski i zawodowy (technik nawigator/ technik mechanik) umożliwiający pracę na statkach krajowych i zagranicznych. 2 rok nauki w PSM polega na idywidualnych praktykach morskich ze statusem kadeta, z gażą należną temu stanowisku służbowemu według stawek armatora.

Nawiążemy współpracę z Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle n/Notecią. Poznamy ich bazę szkoleniową, programy nauczania i zasady odbywania praktyk.
Rozważymy możliwość umundurowania naszych uczniów.
Nawiążemy współpracę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Koninie (przystań Gosławice) i armatorem statku "Dziwożona" , "Pawełek", "Rusałka" PTTK Kruszwica oraz Klubem Płetwonurków LOK Konin, Klubem Kajakowym Ligi Obrony Kraju, WOPR Konin, Jednostką Wodną Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu Starym i Klubem Żeglarskim KWB Konin.
W siedzibie CS Wiedza założymy UCZNIOWSKI KLUB MORSKI przybliżający morze i ludz morza młodzieży szkolnej.
Corocznie w maju/czerwcu zaproponujemy wycieczkę szkolną pod hasłem "Poznajemy polskie Wybrzeże:.
E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne