Programistyczny
Języki programowania nie są już domeną informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne i doskonalić umiejętności analityczne. Pozwala też nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać  na poziomie podstawowym by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.
Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno – komunikacyjnej, ale potrafi tworzyć własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb. W nowoczesnym społeczeństwie  brak podstawowego zrozumienia zasad działania komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Absolwent szkoły może kontynuować naukę na kierunkach: informatycznych, edukacji techniczno-informatycznej, elektronice. 
W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 

tel. 063 243 77 05

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne