Pożarniczy

Nauka w tej klasie trwa 4 lata i uczeń realizuje program liceum ogólnokształcącego, wzbogacony o dodatkowe przedmioty i zajęcia związane z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem medycznym. Po ukończeniu liceum i zdaniu matury absolwenci    Państwowej Straży Pożarnej, może też m.in. rozpocząć studia z zakresu pożarnictwa.

Dzięki nauce w tej klasie uczeń pozna organizację zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz tego zdobędzie wiedzę z zakresu znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej, zasad prowadzenia akcji gaśniczych oraz działań ratowniczych, budowy i parametrów sprzętu będącego na wyposażeniu straży pożarnej, Uczeń pozna budowę i posługiwania się sprzętem gaśniczym, ratowniczym oraz naukę działania w roli pojedynczego strażaka, w zastępie i rocie, w trakcie wykonywania typowych czynności gaśniczych oraz prowadzenia działań ratowniczych.

Podczas zajęć przekazywane są również uniwersalne wartości, które powinny przyświecać każdemu młodemu człowiekowi wiążącemu swoją przyszłość z wstąpieniem w szeregi służb ratowniczych takie jak: chęć pomocy innym, szacunek do munduru oraz odpowiednia dyscyplina.

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 

tel. 063 243 77 05

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne