Prawniczy
Szkoła przygotowuje kandydatów na przyszłych prawników – profil jest nastawiony na edukację prawniczą. Wszyscy, którzy wybierają się na ten profil mogą liczyć na dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, spotkania z prawnikami, kuratorami sądowymi oraz studentami prawa i administracji, organizowane będą wycieczki programowe do sejmu, sądu, zakładu karnego; lekcje otwarte w formie debat prawniczych, rozpraw sądowych. Absolwent szkoły może kontynuować naukę na kierunkach: prawo, administracja, historia, politologia, stosunki międzynarodowe.
 
W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 

tel. 063 243 77 05

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne