zapraszamy do nauki w
LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCYM
Kształcenie poza szkolne na każdym poziomie edukacyjnym (art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – prawo oświatowe)
EDUKACJA DOMOWA – inny wymiar nauczania
Mamy obowiązek edukacji a nie obowiązek chodzenia do szkoły
Szkoła przyjazna edukacji domowej

 

Edukacja domowa umożliwia dostosowanie tempa nauki do potrzeb konkretnego dziecka, które jest istotne nie tylko dla uczniów z ponadprzeciętnymi zdolnościami czy posiadających trudności. W efekcie zindywidualizowanej pracy, uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności przewidziane dla danego etapu edukacyjnego i przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów, które w danej klasie przewiduje plan nauczania.

Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkoła, a także rodzic takiego ucznia, mogą korzystać ze wsparcia szkoły poprzez zapewnienie dostępu do:

 • podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 • pomocy dydaktycznej służącej realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły,
 • udział w konsultacjach z nauczycielami umożliwiającymi przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
 • e-mailowy kontakt z nauczycielami
 • możliwość dogodnego rozplanowania egzaminów
 • uczestnictw w ciekawych zajęciach organizowanych na terenie szkoły na warunkach określonych w regulaminie zajęć (np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości szkole, wycieczki itp.)

 

Korzyści płynące z edukacji domowej

Na początku edukacji domowej trzeba dać dziecku i całej rodzinie czas na wejście w nowy tryb edukacji. Ten czas jest potrzebny by inaczej spojrzeć na edukację jako taką. Rodzice w edukacji domowej określają to jako „odszkolenie”. Chodzi o to, by nie myśleć o edukacji w takim szkolnym ujęciu, nie robić szkoły w domu, ale spojrzeć na edukację jako przygodę, wspólnie spędzony czas, możliwość budowania relacji. W tej domowej dyscyplinie ważne jest wyrobienie sobie nawyków. Ta konsekwencja przynosi owoce. Rodzina po prostu funkcjonuje inaczej.  Dzieci mają większa dyscyplinę wewnętrzną, ale też świadomość, że muszą (chcą) wiedzę zdobywać. Zazwyczaj tego uczymy się dopiero na studiach.

Dzieci uczące się w domu maja kontakt z innymi ludźmi – bardzo szybko stają samodzielne. Odwiedzają urzędy, poczty, sklepy, maja kontakt z rówieśnikami, z rodziną. Tak samo jak każde inne dziecko mogą korzystać z różnych zajęć dodatkowych. Brak socjalizacji dziecka to żaden argument, bo dziecko nie jest separowane. Ono po prostu inaczej zdobywa znajomości i w innych miejscach nawiązuje relacje. Często ma tych okazji do budowania głębszych relacji o wiele więcej niż dzieci szkolne, bo ma po prostu więcej czasu.

Sprawdzanie zdobytej wiedzy na koniec roku szkolnego

Egzaminy klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego to wydarzenie bardziej stresujące dla rodziców niż dla dzieci. Dzieci uczące się w domu bardzo chętnie chcą pokazać, czego się nauczyły w ciągu roku. Egzamin dla dziecka jest raczej budujący.  Czas egzaminu jest wartościowy jak się okazuje i dla dziecka i dla rodziców, a także dla samych pedagogów, którzy go przeprowadzają. Czasami są zaskoczeni wiedzą dzieci, a także sposobami, jakie rodzice przyjęli, by dane zagadnienie dzieciom przedstawić.

Egzaminy klasyfikacyjne prowadzone są w miłej atmosferze przez nauczycieli mających doświadczenie w alternatywnych formach edukacji, potrafiących wzmacniać pasje młodych ludzi. Egzaminy klasyfikacyjne mają formę pisemna i ustna. Nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych takich jak: plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne.

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny zdaje się z innymi uczniami w szkole, w której uczeń prowadził edukację domowa.

 

Warunki zapisu do szkoły

 1. Wniosek do dyrektora szkoły
 2. Po wydaniu decyzji dyrektora szkoły o rozpoczęciu edukacji domowej szkoła zawiera umowę z rodzicami dziecka dotyczącą warunków nauki i opłaty za szkołę.
 3. Jednorazowa opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) wynosi 200 zł i należy ją uiścić przelewem, na wskazany w umowie numer konta bankowego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
 4. Czesne wynosi 100 zł/ miesięcznie i jest płatne przez 10 miesięcy w roku, do końca trwania umowy. W ramach czesnego zapewniamy:
 5. Konsultacje mailowe, zagadnienia programowe.
 6. Istnieje możliwość dokupienia konsultacji z nauczycielem danego przedmiotu. Koszt jednej konsultacji wynosi 50 zł. Pakiety można dokupić w dowolnym momencie trwania umowy.

 

Zapraszamy do naszej szkoły

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa