KLASA KRYMINALISTYCZNA Z ROZSZERZONĄ GEOGRAFIĄ I JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Jest to oferta dla dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości podjąć pracę w policji. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na prowadzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (test wiedzy i testy sprawnościowe). Przybliżymy też specyfikę pracy policjantów, dając szansę sprawdzania, czy jest to rzeczywiście ten wymarzony zawód. Ukończenie tej szkoły ułatwi również podjęcie pracy w innych formacjach mundurowych, ochronie osób i mienia itp.

Szkoła działa w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Miejską Policji w Koninie.

W trakcie nauki uczniowie spotykają się z przedstawicielami różnych wydziałów i sekcji w Policji. Uczą się sztuk walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uczą się i doskonalą umiejętności strzeleckie. W szerokim zakresie poznają wiedzę o kryminologii i kryminalistyce.

Absolwenci  po zdaniu egzaminu maturalnego mogą  kontynuować kształcenie na dowolnych studiach wyższych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz w szkołach mundurowych np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa