Liceum Policyjne
  UWAGA! Nie prowadzimy zapisów w systemie elektronicznym VULCAN!!!

Szkoły Młodzieżowe im. Jana Pawła II C.S. „WIEDZA” prowadzą nabór do działającego od 2008 r. Liceum Policyjnego. Jest to najdłużej istniejące liceum tego typu w regionie. Działamy w porozumieniu z Komendą Policji w Poznaniu i gwarantujemy wiedzę i umiejętności ułatwiające kontyuowanie nauki w wyższych szkołach policyjnych. Szkoła wydaje certyfikat dla swoich absolwentów, który gwarantuje otrzymanie dodatkowych punktów przy procedurze rekrutacyjnej do policji.

  Realizujemy takie przedmioty jak: prawo, kryminalistyka, psychologia, socjologia, ochrona ładu i porządku publicznego, samoobrona, musztra, wyszkolenie strzeleckie. Wiele zajęć specjalistycznych prowadzą zawodowi policjanci.

  Organizujemy również wyjazdy na obozy szkoleniowe. Nasi uczniowie biorą udział w trzydniowych warsztatach dla kadetów z klas o profilu policyjnym w Kiekrzu, które są objęte patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
Podczas warsztatów młodzież zapoznaje się z różnorodnością działań policji, a także doskonali swoje umiejętności praktyczne, m.in. w zakresie marszruty czy daktyloskopii. Uczniowie mogą spotkać się z saperami, wziąć udział w zajęciach z psami policyjnymi i robotami pirotechnicznymi, czy opanować sztukę kajdankowania.

  Jeżeli chcesz w przyszłości studiować w oficerskiej szkole policyjnej lub marzy Ci się prawo na uniwersytecie czy bezpieczeństwo wewnętrzne, to nie znajdziesz lepszej szkoły niż nasza!

Ponadto naszymi atutami są:
  • wykwalifikowana kadra,
  • praktyczne przygotowanie do matury,
  • bezpieczna lokalizacja szkoły w centrum miasta,
  • przyjazna atmosfera,
  • niskie czesne,
  • szafki skrytkowe dla każdego ucznia.
  Rekrutacja do szkoły odbywa się na podobnych zasadach, jak w szkołach publicznych.

Przedmiotami punktowanymi w Liceum Policyjnym są:
  • wiedza o społeczeństwie
  • geografia
  • język angielski   
  W celu zapisania ucznia do szkoły należy zgłosić się osobiście (rodziców prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i peselu dziecka). Ponadto należy dostarczyć do wglądu świadectwo z poprzedniej klasy lub odpis ocen z półrocza tego roku szkolnego. Uczeń i rodzice podpisują oświadczenie o przestrzeganiu prawa szkolnego, bez którego nie jest możliwe przyjęcie do naszej szkoły. Oprócz tego rodzice składają deklaracje dotyczące uczęszczania na lekcje religii i wychowania do życia w rodzinie oraz zobowiązują się na piśmie do dbałości o współpracę i kontakt z wychowawcą klasy. Oświadczenia te można składać podczas spotkań informacyjnych lub indywidualnie aż do końca czerwca w sekretariacie szkoły. Przyszli licealiści muszą również wykazać się dobrym zdrowiem.
 
W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt.

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 

tel. 063 243 77 05

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne