Liceum ogólnokształcące
UWAGA! Nie prowadzimy zapisów w systemie elektronicznym Vulcan!!!

Liceum ogólnokształcące – 4 letnia szkoła na podbudowie szkoły podstawowej i 3-letnia na podbudowie gimnazjum. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz przystępuje do egzaminu maturalnego. Otrzymanie świadectwa maturalnego jest przepustką do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.
Szkoły Młodzieżowe im. Jana Pawła II C.S. WIEDZA prowadzą nabór do kilku typów liceów
 • Liceum Marynarz Żeglugi Śródlądowej NOWOŚĆ!
 • Liceum Prawnicze
 • Liceum Kosmetyczne NOWOŚĆ!
 • Liceum Steward/stewardesa
 • Liceum Programistyczne
 • Liceum Psychologiczno - Pedagogiczne
 • Liceum Policyjne o profilu KRYMINALISTYKA
 
Ponadto naszymi atutami są:
 • wykwalifikowana kadra,
 • praktyczne przygotowanie do matury,
 • bezpieczna lokalizacja szkoły, 
 • przyjazna atmosfera,
 • niskie czesne, a pierwszy rok: bezpłatnie!
 • szafki skrytkowe dla każdego ucznia.
Rekrutacja do szkoły odbywa się na podobnych zasadach, jak w szkołach publicznych. 
Punkty do rekrutacji  naliczane są zgodnie z zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.

  W celu zapisania ucznia do szkoły należy zgłosić się osobiście  (rodziców prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i nr pesel dziecka). Ponadto należy dostarczyć do wglądu świadectwo z poprzedniej klasy lub odpis ocen z półrocza tego roku szkolnego. Uczeń i rodzice podpisują oświadczenie o przestrzeganiu prawa szkolnego, bez którego nie jest możliwe przyjęcie do naszej szkoły. Oprócz tego rodzice składają deklaracje dotyczące uczęszczania na lekcje religii i wychowania do życia w rodzinie oraz zobowiązują się na piśmie do dbałości o współpracę i kontakt z wychowawcą klasy. Oświadczenia te można składać podczas spotkań informacyjnych lub indywidualnie aż do końca czerwca w sekretariacie szkoły. 

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt.

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin

tel. 063 243 77 05

E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne