Organizacje szkolne
Szkolne Koło CARITAS
W naszej szkole powołane do życia zostało Szkolne Koło Caritas.

Należący do niego uczniowie mogą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego i włączać się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Parafialne przy kościele św. Wojciecha w Koninie.

Opiekę nad Kołem sprawuje pani Renata Rudowicz.
Opiekę duchową nad Kołem sprawuje pan Tomasz Michalak.
E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne