Patron
Jan Paweł II - patron szkoły

Dnia 23 maja 2012 Jan Paweł II oficjalnie stał się patronem Szkół Młodzieżowych, zarówno Liceum jak i Gimnazjum.
Od tego dnia nasze szkoły zyskały patrona i noszą nazwę Szkoły Młodzieżowe im. Jana Pawła II.
Jednocześnie podczas uroczystości nadania imienia został nadany szkole sztandar i hymn szkolny.
Przedstawiamy zdjęcia z uroczystości nadania imienia z dnia 23 maja 2012 roku. Wśród zaproszonych gości byli m.in. bp włocławski W.A. Mering, kurator p. E. Walkowiak, komendant policji S. Jądrzak, przedstawiciele władz miasta Konina, duchowieństwa, dyrektorzy szkół, poczet sztandarowy szkoły w Wysokiem noszącej imię Jana Pawła II.
Fundatorami sztandaru byłi przede wszystkim rodzice, p. W. Musiał - Centrum Szkoleniowe WIEDZA, nauczyciele szkoły, uczniowie.
Uroczystość przygotowali nauczyciele szkoły wraz z wychowankami.
Wystąpił też chór PWSZ w Koninie pod dyr. p. Izabeli Goździkowskiej, rozpoczynając uroczystość od "Gaude Mater Polonia".
E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne