Liceum Policyjne
Szkoła rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2008 roku i cieszy się  ogromnym zainteresowaniem młodzieży.
Jest to najdłużej działająca szkoła tego typu w Koninie!

Jest to prawdziwe liceum policyjne - nie jesteśmy klasą policyjną, klasą jedną spośród wielu w danej szkole. W programie znajduje się wiele zagadnień związanych z przygotowaniem prawnym, psychologicznym, socjologicznym, samoobroną i wyszkoleniem strzeleckim. Wprowadzamy uczniów w realną wiedzę o policji i jej zadaniach realizując przedmioty kierunkowe, niezależnie od przedmiotów ogólnokształcących.

Prowadzimy ścisłą współpracę z Komendą Miejską Policji w Koninie. Nasza młodzież jest angażowana w obsługę imprez i konferencji organizowanych przez komendę na terenie naszego miasta. Został stworzony specjalny grafik współpracy z komendą. Zawiera on wszelkiego rodzaju zaplanowane spotkania z zawodowymi policjantami, wycieczki do działów komendy i obozy szkoleniowe.
Szkoła korzysta także ze strzelnicy komendy na zajęciach z bronią palną w ramach przedmiotu wyszkolenie strzeleckie, jak i w ramach sekcji strzeleckiej klubu "Presja". Dbamy w szkole o dobre przygotowanie do egzaminów rekrutacyjnych do policji, które każdy chętny, pretendujący do pracy w policji, jest zobowiązany podjąć po ukończeniu szkoły.

Oprócz przygotowania zawodowego dbamy o wykształcenie ogólne (jest to przecież liceum ogólnokształcące) i dobre przygotowanie do matury. Dużą zaletą w tym względzie są małe zespoły klasowe (ok. 20 osobowe) i fachowa kadra pedagogiczna w większości pracująca tylko u nas. Każdy uczeń ma ułatwiony dostęp do nauczyciela - nasi nauczyciele przebywają w szkole podczas całego czasu jej działania.

W 2011 r. mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci. Pierwsi już znaleźli pracę w szeregach policji!

Zalety szkoły:
  • atrakcyjny program szkolny i wysoki poziom nauczania,
  • przedmioty kierunkowe: socjologia, psychologia, elementy prawa, samoobrona, ochrona ładu i porządku publicznego, kryminalistyka, wyszkolenie strzeleckie,
  • bezpieczeństwo i dobra atmosfera,
  • małe zespoły klasowe (20 osób)
  • członkostwo w sekcji strzeleckiej
  • niskie czesne.

Patronat Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Dnia 31. maja 2011 r. została podpisana umowa partnerska między Liceum Policyjnym a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.
Umowę podpisali: mł. insp. Krzysztof Jarosz, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji i Grzegorz Łechtański, Dyrektor Liceum Policyjnego Centrum Szkoleniowego WIEDZA. 

Dzięki tej umowie dopełnia się nasze staranie o 
patronat oficjalnych organów policji, dzięki czemu nasi uczniowie uzyskują możliwość brania udziału w obozach szkoleniowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką i uczestniczenia w zajęciach i prelekcjach organizowanych na jej terenie, jak również na terenie Komendy Miejskiej w Koninie.

Cieszymy się z faktu podpisania umowy - dzięki temu wzrasta prestiż szkoły i otwierają się całkiem nowe możliwości na lepsze kształcenie młodzieży  - przyszłych policjantów. 

Radością dla nas jest też przychylna postawa zarówno pana Komendanta Wojewódzkiego, jak i Miejskiego. Wyrazili oni zadowolenie po rozmowie  z przedstawicielami młodzieży i dyrekcją szkoły z dotychczasowej działalności liceum, oraz z faktu, że duża część absolwentów i pozostałych uczniów zdecydowanie wiąże swoja karierę z pracą w policji. 
Moment podpisywania porozumienia pomiędzy komendantem K. Jaroszem a dyrektorem G. Łechtańskim
E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne