Gimnazjum
Gimnazjum funkcjonuje z powodzeniem już od 2001 roku.  

W tym roku szkolnym chcemy zaproponować nowe podejście do organizacji nauczania. Wprowadzamy oprócz zwykłego toku nauki zajęcia profilowe dla poszczególnych grup młodzieży zgodnie z zainteresowaniem. Proponujemy następujące profile:
    - szachowy,
    - jeździectwo,
    - piłka nożna,
    - klasa dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Oczywiście jest to propozycja ale oczekujemy także na propozycje innych zajęć - innych profili. 
 
Szachy.
Wydaje się, że nie trzeba uzasadniać korzyści płynących dla młodego człowieka z nauki gry w szachy na etapie rozwoju intelektualnego. Oprócz ksztaltowania logicznego myślenia wykształca się silnie w młodym człowieku myślenie strategiczne, umiejętność planowania i decyzyjność. Konieczność podejmowania decyzji i odpowiedzialności jest niezmiernie przydatną cechą w dorosłym życiu a takie to cechy kształtuje gra w szachy. Aby umiejetnie i praktycznie wdrozyć je w prawdziwe życie chcemy umiejętnie łączyć to, co jest tylko grą z tym, co jest realnym życiem. Ale jednocześnie szachy to doskonała zabawa, któą zajmuje się wielu ludzi w różym wieku. Stąd okazja do spotkania, wspolnej zabawy i dobrej rywalizacji w ramach turniejów, zawodów i meczów. To udział w lidze, rankingi i cały poważny świat szachowy dla tych najlepszych. Chcemy więc w naszej szkole stworzyć szansę na rozwój, realizację i postawienie na pasję, któa prowadzi do sukcesu we wszystkich dziedzinach. 

Jeździectwo
Inni natomiast odnajdują się w całkiem innym zaangażowaniu. Dla wielu kontakt z żywym stworzeniem, z któym mozna nawiazać bliską relację jest niesłychanie ważny. Dlatego tak wielu młodych ludzi uczestniczy w zajęciach z jeździectwa. Nie chodzi tutaj tylko o samo jeżdżenie  konno, ale to także zajęcia w stajni, całe działąnia pielęgnacyjno opiekuńcze, które pozwalają rozwijać empatię, uczą odpowiedzialności i troski. Jest to wspaniała życiowa przygoda dla wielu, którzy konie traktują jak dobrych przyjaciół i potrafią dla tej pasji poświęcić wiele ze swoich sił, czasu, zaangażowania.
Jest to doskonały sposób na zdrowy styl życia, rozwijający i umożliwiający aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. To sport dla odważnych ale jesdocześnie wyrabiający hart ducha i pozwalający na samorealizację i wyrabiający dojrzały sposób postępowania i radzenia z wyzwaniami codzienności.

Piłka nożna.
Temat jest oczywisty. Trudno przypuszczac, że w naszym kraju któś nie wie, czym jest piłka ńożna. To pasja wielu chłopców, ale też coraz częściej dziewcząt. Oczywiście treningi zabierają czas, ale  spędzony na realizacji ulubionego sportu to sama przyjemność. Obowiązkowość i sumienność w treningach przenosi się też na inne  dziedziny życia. Tak wczesne przygotowanie profesjonalne daje też szansę na odkrycie w sobie talentu piłkarskiego na miarę Lewandowskiego, z któego wszyscy znający piłkę są dumni. 

Dysleksja.
Ostatni profil jaki proponujemy jest przeznaczony dla rodziców i młodzieży, której należy pomóc zaaklimatyzować się w szkole. Chodzi tutaj o to, by możliwe było osiągnięcie przez nich sukcesu i wydobycie na światło dzienne ich zdolności i talentów. Dzieko, które ma dysleksję czy inne trudności szkolne nie musi być skazane na niepowodzenie ale poprzez stworzenie odpowiednich warunków może realizować się w naszej szkole i być szczęśliwym, bez poczucia, że nie poradzi sobie ze swoimi trudościami. nasza szkoła, będąc środowiskiem otwartym na młodzież, potrafi zapewnić dobrą opiekę i skuteczną edukacjąę w tym względzie.

Nasze gimnazjum prowadzi naukę na jedną zmianę w godzinach dopołudniowych. Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Od początku istnienia naszej szkoły prowadzimy naukę dwóch języków obcych: jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego z podziałem na grupy. Uczniowie osiągają dobre wyniki edukacyjne w porównaniu ze szkołami powiatu konińskiego i miasta Konina.
Nauczyciele naszej szkoły prowadzą także zajęcia nieodpłatne: są to koła przedmiotowe, wyrównawcze i koła zainteresowań.

Od kwietnia 2015 rokuszkoła jest posiadaczem nowej siedziby, która znajduje się przy ulicy Powstańców WLKP 16. Własny budynek to zapewnienie uczniom komfortowych warunków nauki i swobodnego regulowania czasu pracy szkoły. Połozenie w centrum miasta zapewnia szybki i wygodny dostęp, bliskosć hali RONDO (100 m) pozwala zaplanować zajęcia z wychowana fizycznego w dogodny dla ucznia i szkoły sposób.

Szkoła posiada nowoczesne pracownie komputerowe umożliwiające profesjonalne prowadzenie zajęć przewidzianych planem nauczania, a także zajęć pozalekcyjnych. Sale lekcyjne zapewniają wygodne warunki nauki. Aula szkoły służy z powodzeniem organizacji imprez i uroczystości szkolnych a także wszelkego rodzaju spotkaniom wymagającym miejsca dla większej grupy osób.  Dysponujemy również niezbędnymi pomocami naukowymi do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Każdy uczeń otrzymuje swoją szafkę skrytkową. 

W naszym gimnazjum zapewniamy to, czego nie dają duże gimnazja państwowe: bezpieczeństwo i małe zespoły klasowe (ok. 20 osobowe).

Wiek gimnazjalny to bardzo trudny okres rozwojowy i wymaga wielu zabiegów, by przejść przez niego w dobry sposób. Na młodzież, która zaczyna odkrywać swoją tożsamość i określa się wobec świata i jego wartości różnego typu (pozytywnych i negatywnych) należy oddziaływać we właściwy sposób, który zapewni sukces wychowawczy i jednocześnie edukacyjny. Nasze gimnazjum będąc małym, rodzinnym środowiskiem, daje duże szanse na dobre wychowanie i ustrzeżenie młodych ludzi przed złym oddziaływaniem środowiska i rówieśników. Przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum jest chyba najtrudniejszym rodzajem zmiany w karierze edukacyjnej ucznia. Nasi uczniowe bardzo szybko aklimatyzują się w naszej szkole i lubią ją. Podobne opinie wyrażają także ich rodzice.

Drugą sprawą są niewielkie klasy. Oczywistą sprawą w takich warunkach staje się większa dostępność nauczyciela i lepszy, bardziej skuteczny przekaz wiedzy. Dlatego nasi uczniowie osiągają dobre wyniki na egzaminach wewnętrznych, mimo że nie prowadzimy selekcji uczniów pod kątem osiągniętych przez nich wyników edukacyjnych.
E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne